Právní činnost
uzavíraní smluv o nájmu bytů a nebytových prostor
uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklamy
zastupování zájmů vlastníka týkajícího se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí
smluvní spolupráce pro prodeji, pronájmu bytů a nebytových prostor
smluvní konzultace se všech činnostech týkající se nemovitosti