Ekonomicko - správní činnost
vedení evidence nájemníků bytových prostor a uživatelů nebytových prostor
předpisy nájemného
předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
kontrola úhrad nájemného a služeb
výběr úhrad na samostatný bankový účet ve prospěch vlastníka
upomínání dlužníků
přijímaní a úhrada dodavatelských faktur
evidence nákladů na provoz a správu objektu
provádění vyúčtování služeb (1x ročně)
vedení evidence hospodaření nemovitosti