Inženýrská činnost
zajišťování stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců inženýrských sítí
příprava žádostí o vydání územního rozhodnutí
příprava žádostí o vydání stavebního povolení
zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení