Projektová činnost
architektonické návrhy staveb vč. urbanistických celků, interiérové realizace, vizualizace
projekční činnost, včetně zpracování projektů pro všechny stupně podání
analytika a předprojektová příprava
příprava a vyhodnocení výběrových řízení na zpracovatele projektu, dodavatele stavby
koordinace při zpracování dokumentace pro provedení stavby
výkon autorského dozoru stavby
zajištění dokumentace ke kolaudaci
ekonomické vyhodnocení stavby