Ekonomicko - správní činnost
vedení evidence vlastníků bytových prostor a uživatelů nebytových prostor
předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
výběr úhrad na samostatný bankový účet ve prospěch SVJ
kontrola úhrad záloh na služby a příspěvků do jednotlivých fondů
upomínání dlužníků
příprava podkladů pro právní vymáhání
vyúčtování záloh na služby (1x ročně)
přijímaní a úhrada dodavatelských faktur
evidence nákladů na provoz a správu objektu
vedení evidence hospodaření nemovitosti