TDI a BOZP
výkon technického dozoru investora
výkon projektového manažera v investiční výstavbě
činnost koordinátora BOZP
přípravy plánu BOZP
poradenská činnost v oblasti procesů výstavby