Ekonomické služby
tvorba finančních plánů ve spolupráci s managementem společnosti
sledování ekonomiky a vyhodnocení společnosti s využitím managerského účetnictví
projektové řízení a vyhodnocení zakázek
sledování cash flow společnosti
zajištění odborného daňového poradenství