Účetnictví a daně
vedení jednoduchého a podvojného účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy
kontrola věcné a účetní správnosti faktur
sestavení účetní uzávěrky včetně příloh
finanční zpráva hospodaření (1 x ročně)
vedení pokladny
vypracování daňového přiznání