Expertní činnost
posouzení nedostatků a závad technického stavu společných částí objektu vč. případných nedostatků v dokladové části
oblasti posuzování:
stavební část
konstrukční část
zdravotní instalace
vytápění
vzduchotechnika a chlazení
elektro silnoproud
elektro slaboproud
požární zabezpečení objektu
výtahy
parkovací systémy