Rady a tipy
Postup prodeje nemovitosti
 1. Prohlídka nemovitosti
  Pro co možná nejpřesnější určení ceny nemovitosti, je nutné danou nemovitost osobně shlédnout. Na místě jsme schopni odhadnout částku, za kterou lze nemovitost prodat či pronajmout. Pokud dáte na naše doporučení, lze garantovat úspěšnou a včasnou realizaci.
 2. Zajištění podkladů
  Prvořadým úkolem naší společnosti je zajištění veškeré dokumentace k zakázce. Jedná se zejména o podklady osvědčující právní vztah klienta k nemovitosti, na jehož základě může daný objekt prodávat, příp. pronajímat. Samozřejmostí je zajištění výpisu z listu vlastnictví nebo snímků z katastrální mapy. Na vyžádání zajistíme i nabývací titul.
 3. Zprostředkovatelská smlouva
  Nabízíme uzavření výhradní nebo nevýhradní smlouvy. U výhradní smlouvy nabízíme jako bonus vypracování úředního odhadu a daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti ZDARMA.
 4. Vyhledání zájemce a zajištění prohlídek
  Zajišťujeme inzertní kampaně na největších realitních serverech a v realitních časopisech, disponujeme databází klientů. Zajistíme profesionální prohlídku nemovitosti s klienty, kteří o nemovitost projeví zájem.
 5. Podpis smluvních dokumentů
  Smluvní dokumentace je vyhotovena advokátem se specializací na nemovitostní právo, který za jejich preciznost nese plnou odpovědnost. Balíček právních služeb nabízíme včetně advokátní úschovy peněz.
 6. Předání nemovitosti
  Při předání nemovitosti je vyplněn předávací protokol, do kterého se zapíšou stavy všech měřidel, předávaný inventář, a zároveň konstatování, že předávaná nemovitost je bez závad.