Právní činnost
uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor
uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklamy
předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu
zastupování zájmů vlastníka týkajícího se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí
smluvní spolupráce po prodeji, pronájmu bytů a nebytových prostor
smluvní konzultace ve všech činnostech týkající se nemovitosti