Technicko - správní činnost
vedení technické evidence domů, provozních jednotek a pozemků
vedení pasportů nemovitosti
smluvní zajištění dodávek služeb (vody, TUV, el. Energie, plynu, odvozu odpadu atd.)
smluvní zajištění úklidu, údržby zeleně, odečtu měřidel, ostatních úkonů související s provozem a údržbou nemovitosti
podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci
archiv dokumentace po dobu správy